กำหนดการชำระภาษีแต่ละประเภท ::  คู่มือประชาชน :: สามารถอ่านรายละเอียด คู่มือประชาชน ได้แล้วที่นี่ คลิกเลยค่ะ  เรียนผู้ประกอบกิจการร้านค้าในเขต ม.ศรีเทพไทย,ม.สวยน้ำใส... ::  แจ้งผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งรายเก่าและรายใหม่ทุกท่าน ใ... ::
   

 
     
 

ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล 

 กิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวพิเศษ

 วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบางสมัคร
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 Webmaster เทศบาลตำบลบางสมัคร
 อปพร. เทศบาลตำบลบางสมัคร
 สารจากนายก เทศบาลตำบลบางสมัคร
 รายงานกิจการสภา เทศบาลตำบลบางสมัคร


ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
   ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล.


บุคลากร
 โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      กองส่งเสริมการเกษตร

ผลการดำเนินงาน
 ผลงานเทศบาล
 รายรับรายจ่าย

ข้อมูลสำหรับประชาชน
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการควบคุมต่างๆ

กฎหมายและระเบียบต่างๆ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
 

 
 
   
                     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.